Assessment and Evaluation in the 21st Century

Assessment and Evaluation in the 21st Century

Description

Target audience of the course is teachers, prospective teachers, and teaching staff

in higher-education institutions. This course aims to ensure that participants get

familiar with contemporary assessment and evaluation methods and tools.

This five-week course is based on individual learning. In other words, participants

are required to work with the interactive course content at their own pace, and to

complete the weekly tasks (submitted as part of the action plan). To complete the

course successfully, participants are required to submit all interactive learning

materials and the action plan to the instructor. The action plan must get a passing

grade from the instructor.

Course format

Guided Course

Prerequisites

You should be able to understand Turkish

 Institution

Anadolu University

 Instructor

Alper T. KUMTEPE

Alper T. KUMTEPE

Personal page

 

  Information

Language Turkish
Self-paced Yes
Hours of study 25 hours
EQF-Level EQF level 5 - Foundation/Diploma of Higher Education
Rights Open license: (re-)use it
Requirements Free admittance
Cost Free of charge
Delivery mode Learn anywhere online
QA Quality assured
Massive Massive
Full Course Experience Full course experience
Provider OpenupEd
07-Nov-2016
Assessment and Evaluation in the 21st Century
http://akadema.anadolu.edu.tr/course-degerlendirme.php
Target audience of the course is teachers, prospective teachers, and teaching staff

in higher-education institutions. This course aims to ensure that participants get

familiar with contemporary assessment and evaluation methods and tools.

This five-week course is based on individual learning. In other words, participants

are required to work with the interactive course content at their own pace, and to

complete the weekly tasks (submitted as part of the action plan). To complete the

course successfully, participants are required to submit all interactive learning

materials and the action plan to the instructor. The action plan must get a passing

grade from the instructor.
Turkish
Self-paced
Start anytime
0
25
Anadolu University
http://akadema.anadolu.edu.tr/
[{"file":"\/images\/institution_logos\/Anadolu2.png","params":"{\"rotation\":0,\"scale\":100,\"imagedim\":{\"x\":200,\"y\":200,\"w\":200,\"h\":100},\"cropdim\":{\"x\":200,\"y\":200,\"w\":200,\"h\":100},\"crop\":true,\"mainimagedim\":{\"x\":200,\"y\":200,\"w\":200,\"h\":100}}"}]
Guided Course
You should be able to understand Turkish
For more information about the EFQ levels click here
EQF level 5 - Foundation/Diploma of Higher Education
Alper T. KUMTEPE
1. Select an image to upload (add files)
2. Click 'start upload'
3. Set the crop settings by clicking on four arrows icon.
4. Drag the crop area and zoom or rotate the image if needed.
Assessment and Evaluation in the 21st Century
No
Massive
Full Course Experience

Further information

In order to show thecertifications stated below you have to send us a manual request. Please contact for more information.

  • 0
Anadolu University
2016-12-06 13:01:38
Türkçe
21. Yüzyılda Ölçme-Değerlendirme
21. Yüzyılda Ölçme-Değerlendirme dersinin temel hedef kitlesi öğretmenler olmakla birlikte öğretmen adayları ve yüksek öğretimde ders yürüten öğretim elemanları da bu eğitimi yararlı bulacaklardır. Bu eğitim, öğretmenlerin ve öğretim elemanlarının, derslerinde kullanabilecekleri çağdaş ölçme-değerlendirme yöntem ve araçlarını yakından tanımalarına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

Toplam 5 hafta süreli bu eğitim tamamen bireysel öğrenmeye dayalı geliştirilmiştir. Bir başka deyişle, sizin için hazırlanmış etkileşimli içeriği bireysel hız ve özellikleriniz doğrultusunda çalışmanız ve her hafta sizden beklenen ödev etkinliğini (eylem planının bir bölümünü) tamamlamanız gerekmektedir. Dersi tamamlayabilmek için tüm etkileşimli öğrenme malzemesini, eylem planınızı oluşturmuş olmanız ve eylem planınızın dersin öğretim elemanı tarafından geçer not alması gerekmektedir.
Rehber Gözetimli

Subscribe to the
OpenupEd Newsletter

© 2022 All rights reserved.

Follow EADTU

OpenupEd is carried out with the support of the European Commission, DG EAC, under the Erasmus+ Programme, however, sole responsibility for this website lies with the EADTU and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.