Basic First Aid

Basic First Aid

Description

The importance of first aid information and training has been highlighted in a

great number of studies. However, in our country, the number of people equipped

with knowledge and skills related to first aid is still not enough. Increasing the

number of people with first aid information and skills will serve three purposes of

first aid: keeping alive, preventing the condition from worsening, and promoting

recovery. Thousands of people lose their lives or suffer because of late, inadequate

or improper first aid intervention. The period between the time of incident and

arrival time of healthcare professionals plays an important role in survival of the

victim. For instance, while airways obstruction kills an individual in a very short

time (3-4 minutes), it may take an ambulance more than 8 minutes to arrive at

the scene. That is why people at the scene may have to do first aid without losing

time. To do basic first aid, there is a need for basic knowledge of first aid. This

four-week course includes the following components:

Week 1. Basics of First Aid: Definition of first aid, key skills, chain of survival,

ABCs of first aid, scene of the incident, primary and secondary assessment of the

victim.

Week 2. Adult Basic Life Support: Basic interventions for breathing and

circulation support

Week 3. Pediatric Basic Life Support: First aid in airway obstruction, basic

interventions for breathing and circulation support

Wee4. First Aid for Bleeding and Chest Injuries: Definition of bleeding, types of

bleeding, first aid interventions for bleeding, and bleeding for chest injuries

Course format

Guided Course

Prerequisites

You should be able to understand Turkish

 Institution

Anadolu University

 Instructor

Gökhan KUŞ

Gökhan KUŞ

Personal page

 

  Information

Language Turkish
Self-paced Yes
Hours of study 25 hours
EQF-Level EQF level 5 - Foundation/Diploma of Higher Education
Rights Open license: (re-)use it
Requirements Free admittance
Cost Free of charge
Delivery mode Learn anywhere online
QA Quality assured
Massive Massive
Full Course Experience Full course experience
Provider OpenupEd
07-Nov-2016
Basic First Aid
http://akadema.anadolu.edu.tr/course-ilkyardim.php
The importance of first aid information and training has been highlighted in a

great number of studies. However, in our country, the number of people equipped

with knowledge and skills related to first aid is still not enough. Increasing the

number of people with first aid information and skills will serve three purposes of

first aid: keeping alive, preventing the condition from worsening, and promoting

recovery. Thousands of people lose their lives or suffer because of late, inadequate

or improper first aid intervention. The period between the time of incident and

arrival time of healthcare professionals plays an important role in survival of the

victim. For instance, while airways obstruction kills an individual in a very short

time (3-4 minutes), it may take an ambulance more than 8 minutes to arrive at

the scene. That is why people at the scene may have to do first aid without losing

time. To do basic first aid, there is a need for basic knowledge of first aid. This

four-week course includes the following components:

Week 1. Basics of First Aid: Definition of first aid, key skills, chain of survival,

ABCs of first aid, scene of the incident, primary and secondary assessment of the

victim.

Week 2. Adult Basic Life Support: Basic interventions for breathing and

circulation support

Week 3. Pediatric Basic Life Support: First aid in airway obstruction, basic

interventions for breathing and circulation support

Wee4. First Aid for Bleeding and Chest Injuries: Definition of bleeding, types of

bleeding, first aid interventions for bleeding, and bleeding for chest injuries
Turkish
Self-paced
Start anytime
0
25
Anadolu University
http://akadema.anadolu.edu.tr/
[{"file":"\/images\/institution_logos\/Anadolu2.png","params":"{\"rotation\":0,\"scale\":100,\"imagedim\":{\"x\":200,\"y\":200,\"w\":200,\"h\":100},\"cropdim\":{\"x\":200,\"y\":200,\"w\":200,\"h\":100},\"crop\":true,\"mainimagedim\":{\"x\":200,\"y\":200,\"w\":200,\"h\":100}}"}]
Guided Course
You should be able to understand Turkish
For more information about the EFQ levels click here
EQF level 5 - Foundation/Diploma of Higher Education
Gökhan KUŞ
1. Select an image to upload (add files)
2. Click 'start upload'
3. Set the crop settings by clicking on four arrows icon.
4. Drag the crop area and zoom or rotate the image if needed.
Basic First Aid
No
Massive
Full Course Experience

Further information

In order to show thecertifications stated below you have to send us a manual request. Please contact for more information.

  • 0
Anadolu University
2016-12-07 11:44:14
Türkçe
Temel İlkyardım
Can çekişen bir kişiyle karşılaştığınızda o kişiye nasıl yardım edileceğini bilmiyor olmanız karşılaşılabilecek korkunç bir durumdur. İlkyardım bilgisi ve eğitiminin, insan yaşamını kurtarmadaki önemi pek çok çalışmada vurgulanmasına rağmen toplumumuzda maalesef ilkyardım bilgi ve beceri düzeyleri yetersizdir. İlkyardım becerilerine sahip kişi sayısını arttırmak, ilkyardımın üç temel amacının gerçekleşmesine yol açacaktır. Yaralı ya da hasta kişilerin hayatta kalmasını sağlamak, durumlarının kötüye gitmesini engellemek ve iyileşmeyi kolaylaştırmak. Binlerce insan geç kalmış, yetersiz ya da yanlış ilkyardım müdahalesinden dolayı ya ölmekte ya da daha fazla acı çekmektedir. Olayın meydana gelme zaman ile profesyonel yardımın olay yerine gelme zaman periyodu ölüm ve yaşam arasındaki farkı belirlemede önemlidir. Başka bir deyişle, havayolu tıkanması bir kişinin ölümüne kısa sürede (3-4 dakika) neden olurken ambulansın olay yerine gelme süresi 8 dakikadan fazla sürebilir. Bu nedenle olay yerinde bulunan kişilerin vakit kaybetmeden temel ilkyardım uygulamalarını yapmaları gerekir. Temel ilkyardım müdahalelerini yapabilmek için de temel düzeyde ilkyardım bilgilerinin ve uygulamalarının bilinmesi gerekir.

Toplam 4 hafta süreli bu dersin ders planını aşağıda bulabilirsiniz:
Hafta 1: Temel İlkyardım Bilgileri İlkyardımın tanımı, ilkyardımcının sahip olması gereken temel özellikler, ilkyardımın temel uygulamaları, hayat kurtarma zinciri, ilkyardımın ABC’si, olay yerinin değerlendirilmesi, hasta ve yaralının birincil ve ikincil değerlendirmeleri, konuları üzerinde durulacaktır.

Hafta 2. Yetişkinlerde Temel Yaşam Desteği Solunum ve dolaşımı olmayan yetişkin bir bireyin tekrar solunum ve dolaşımını geri getirmek amacıyla yapılan temel müdahaleler anlatılacaktır. Hafta 3. Çocuklarda ve bebeklerde temel yaşam desteği ile havayolu tıkanmalarında ilkyardım Solunum ve dolaşımı olmayan çocuk ya da bebek bir bireyin tekrar solunum ve dolaşımını geri getirmek amacıyla yapılan temel müdahaleler ile havayolu tıkanmalarında yapılması gereken müdahaleler anlatılacaktır.

Hafta 4. Kanamalarda ve göğüs yaralanmalarında ilkyardım Kanama nedir, kanam çeşitleri nelerdir, kanamalarda yapılması gereken ilkyardım müdahaleleri nelerdir, göğüs yaralanmalarında ilkyardım müdahalesi nasıl yapılır konuları ele alınacaktır.
Rehber Gözetimli

Subscribe to the
OpenupEd Newsletter

© 2022 All rights reserved.

Follow EADTU

OpenupEd is carried out with the support of the European Commission, DG EAC, under the Erasmus+ Programme, however, sole responsibility for this website lies with the EADTU and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.